Polityka prywatności

WITAJ!

 

Cenię Twoją prywatność, dlatego dokładam wszelkich starań, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych i komfort podczas korzystania z Serwisu Izabela Chałupka Photography, dostępnego pod adresem www.izabelachalupka.pl, zwanego dalejIzabela Chałupka Photography lub Serwisem, a także w innych prowadzonych przeze mnie miejscach, w tym na Fanpage na Facebooku czy na Instagramie. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) RODO oraz z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i określa zasady przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików Cookies oraz innych technologii śledzących, funkcjonujących w Serwisie Izabela Chałupka Photography. 

INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Administratorem Serwisu www.izabelachalupka.pl i danych osobowych jest Izabela Chałupka prowadząca działalność pod firmą „ACTUS Izabela Chałupka” Ul. Starozamkowa 3, 82-500 Kwidzyn. Wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 5811458600 – zwana dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem adresu mailowego: admin@izabelachalupka.pl
 3. Serwis został stworzony w oparciu o CMS WordPress z wykorzystaniem szablonu DIVI.
 4. Serwis gromadzi dane anonimowe oraz dane osobowe m.in. w celach współpracy, remarketingu, kontaktu lub dla statystyki, czy administrowania stroną.
 5. Serwis pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez przesyłanie mi wiadomości mailowej za pośrednictwem Formularza Kontaktowego, Poczty Elektronicznej, Facebook Messenger, Instagram Direct, czy w inny sposób udostępniany przez platformy społecznościowe.
  2. Poprzez zapisywanie plików Cookies (tzw. ciasteczek).
  3. Poprzez narzędzia analityczne, takie jak: Google Analytics, Google Search Console.
  4. Poprzez narzędzia remarketingowe, takie jak: Facebook Pixel.
  5. Poprzez wtyczki służące do połączenia Mediów Społecznościowych: Instagram Slider Widget.
  6. Gromadzenie logów serwera www przez Dostawcę Usług Hostingowych AZ.pl.
  7. Poprzez publikowanie Komentarzy.
  8. Serwis zawiera odnośniki do kont Mediów Społecznościowych Instagram, Facebook.
 6. Serwis pozycjonowany jest przy wsparciu wtyczki Yoast SEO.
 7. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków i postanowień niniejszej Polityki Prywatności.
 8. Administrator Serwisu ma prawo odmówić współpracy i usunąć dane osobowe w przypadku uznania zachowań Użytkownika za społecznie nieakceptowalne.

DANE OSOBOWE

 

Serwis Izabela Chałupka Photography zbiera dane anonimowe do celów statystycznych oraz dla zapewnienia funkcjonalności Serwisu i dane osobowe na potrzeby współpracy, wystawiania faktur, do celów kontaktowych, na potrzeby remarketingu, publikowania komentarzy i udostępnienia innych funkcji społecznościowych. Korzystanie z niektórych funkcjonalności może wymagać wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody jest w takim przypadku dobrowolne, jednakże brak tej zgody będzie uniemożliwiał korzystanie z wielu funkcji Serwisu. Szczegółowe informacje o zasadach i celach przetwarzania danych znajdują się poniżej.

Zgodnie z zapisem art. 16 – 21 RODO, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • Prawo do przenoszenia danych,
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

KOMUNIKACJA

 

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, Formularza Kontaktowego dostępnego w Serwisie w zakładce “Kontakt”, poprzez platformy społecznościowe lub w inny dostępny sposób – jako nadawca wiadomości przekazujesz mi swój adres email i wszelkie dane, które zawrzesz w treści. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym wypadku jest uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami, a także obsługa potencjalnych Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Tobą. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.

 

WSPÓŁPRACA I FAKTURY

 

Kiedy podejmujesz ze mną współpracę fotograficzną, lub inną współpracę, a także, gdy zawierasz ze mną umowę sprzedaży moich produktów, będę przetwarzała Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy i jej realizacji (art. Ust. 1 lit. B RODO). Dane dodatkowe podane w celu m.in usprawnienia realizacji umowy są przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci Obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. F RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania współpracy lub jej usprawnienia.

Po tym okresie, dane są przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na mnie (jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane są przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

SOCIAL MEDIA (FACEBOOK/INSTAGRAM/INNE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE)

 

Kiedy „obserwujesz”, „lubisz” mój fanpage na Facebooku, konto na Instagramie lub konto w innych mediach społecznościowych, albo gdy umieszczasz post, komentarz lub w inny sposób zostawiasz swoje dane na moim fanpage’u/koncie/platformie, będą one przetwarzane przeze mnie w celu administrowania i zarządzania fanpage’m/kontami w mediach społecznościowych, kierowania do Ciebie treści marketingowych, a także w celu komunikacji z Tobą (m.in. za pomocą Facebook Messenger, Instagram Direct) w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci obsługi użytkowników.

Informuję, że zasady odnoszące się do Fanpage ustalam ja, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego Facebook, na którym umieszczony jest Fanpage ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

Dane będą przetwarzane przez okres istnienia Fanpage’a lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to” „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy społecznościowej, albo poprzez skontaktowanie się ze mną.

WSPÓŁADMINISTROWANIE

Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook jestem ja wraz z Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia, zwany dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady dot. współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach opisane zostały na stronie Informacje o statystykach strony.

Jako Administrator przetwarzam dane w oparciu o uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i Współadministratorem.

USTALENIE, OBRONA I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO INNYCH PODMIOTÓW

 

Przekazuję Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy gdy jest to niezbędne. Dane osobowe mogą być powierzane osobom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usługi hostingowej i zbierania statystyk, a także dostawcom usług chmurowych czy obsłudze księgowej lub innym podmiotom wspierającym mnie w realizacji celów przetwarzania. Nie będą one udostępniane, ani sprzedawane osobom trzecim w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG poza przypadkami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności. W sytuacji gdy jednak będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane RODO, jak przynależność do tzw. Tarczy prywatności.

LOGI

 

Serwis Izabela Chałupka Photography hostowany jest na serwerach AZ.pl i powierza bezpieczeństwo przetwarzanych danych, baz danych, usług poczty elektronicznej i logów firmie AZ.pl Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 8561164306, REGON: 810903927, KRS: 0000360147 będącej grupą home.pl.. Serwer automatycznie zapisuje dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz, są to tzw. logi. Dane te to m.in. Twój adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze, nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Serwis w celu Twojej identyfikacji. Dane te są wykorzystywane jedynie do poprawnego administrowania serwerem. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Jeśli martwisz się o bezpieczeństwo swoich danych, zachęcam Cię do zapoznania się z Polityką Prywatności firmy AZ.pl.

 

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

 

Serwis zawiera odnośniki do kont Mediów Społecznościowych Instagram, Facebook. Media Społecznościowe zbierają własne pliki Cookies i działają w oparciu o własne Polityki Prywatności, z którymi polecam się zapoznać.

Serwis Izabela Chałupka Photography nie ponosi odpowiedzialności za ich działania. Wyłącznie kanały udostępnione na stronie www.izabelachalupka.pl są oficjalnymi kanałami Izabela Chałupka Photography. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za kontakt z innymi kanałami o podobnej nazwie.

 

COOKIES

 

Serwis Izabela Chałupka Photography wykorzystuje pliki Cookies, aby dostarczać Ci najlepszą jakość działania Serwisu. To niewielkie informacje tekstowe, przechowywane w przeglądarce Twojego urządzenia, które mogą być przeze mnie odczytywane. Można je podzielić na własne i podmiotów trzecich. Zbierane są i wykorzystywane przez narzędzia marketingowe, statystyczne, dla serwisów społecznościowych, poprawienia szybkości oraz bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, dostarczania personalizowanych i ulepszonych funkcji, prawidłowego działania Serwisu. Niedopuszczalne jest zbieranie plików Cookies bez wiedzy Użytkownika, dlatego odwiedzając mój Serwis wyświetla Ci się baner z informacją o zbieraniu plików Cookies oraz informacja o aktualnej Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie z Serwisu, zamknięcie informacji lub kliknięcie przycisku “Akceptuję” jest równoznaczne ze zgodą na zbieranie plików Cookies i zapoznaniem się z Polityką Prywatności Izabela Chalupka Photography. Swoją zgodę zawsze możesz wycofać i usunąć pliki ze swojej przeglądarki lub zmienić jej ustawienia, ale może to spowodować trudności w działaniu Serwisu oraz innych stron wykorzystujących pliki Cookies. Więcej informacji na temat plików Cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

STATYSTYKI, ANALIZY I MARKETING

 

Serwis Izabela Chalupka Photography korzysta z narzędzi marketingowych Facebooka, aby kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy. W tym celu w Serwisie został zaimplementowany kod Facebook Pixel, który wykorzystuje pliki Cookies firmy Facebook i zapamiętuje Twoje odwiedziny. Serwis Creative Mess wykorzystuje pliki Cookies firmy Google LLC do śledzenia statystyk Serwisu, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Serwis wykorzystuje w tym celu narzędzia Google Analytics i Google Search Console. Zbierane informacje są anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. Serwis posiada zaimplementowany kod śledzący Google (tzw. tracking code). 

 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 

Zastrzegam sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności serwisu Izabela Chałupka Photography w dowolnym czasie w przyszłości, aby stale mogła spełnić aktualne wymogi ustawowe. Ma to również zastosowanie w przypadku rozwoju technologii Internetowej, rozwoju Serwisu lub wprowadzanych zmian, mających wpływ na zbierane dane. O wszelkich zmianach będę informować w sposób widoczny i zrozumiały, drogą mailową  lub za pośrednictwem strony Internetowej, kanałów społecznościowych Facebook i Instagram.

 

Data aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności: 31-07-2021r. Wersja: 1.0